tuin- en landschapsarchitectuur

Om een ontwerp tot stand te brengen, gaat de aandacht naar verschillende aspecten. De belangrijkste is dat de woning en tuin met elkaar verbonden zijn. 

Wij gaan als volgt te werk: 

We komen ter plaatse om het terrein te verkennen en op te meten. Daarna volgt een gesprek om uw wensen aan te horen. 

Na al deze informatie in te winnen, gaan we over naar een eerste schets met daaropvolgend een voorontwerp. 

Als het voorontwerp en de aanpassingen besproken zijn, wordt er een definitief ontwerp opgemaakt. 

De volgende stap is maken van een beplantingsplan en uitvoeringsplan. 

Indien dit allemaal goedgekeurd is, kunnen we starten met de aanleg van uw tuin.